ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού εκτός του τομέα της πληροφορικής σε μικρές επιχειρήσεις και οργανισμούς που αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ψηφιοποίηση.

Γεφύρωση του χάσματος όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και τις ικανότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μεταξύ του προσωπικού που δεν ασχολείται με την πληροφορική των μικρών επιχειρήσεων.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
project-description

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο MECyS (Micro and Small Enterprises Cybersecurity) είναι αφιερωμένο στη δημιουργία εκπαιδευτικών εννοιών, εργαλείων και εκπαιδευτικών υλικών που έχουν σχεδιαστεί για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού εκτός του τομέα πληροφορικής στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας δεδομένων.

Η αποστολή μας

Αναγνωρίζουμε ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένη ευπάθεια σε απειλές στον κυβερνοχώρο λόγω περιορισμένων πόρων και λιγότερο ολοκληρωμένων πρακτικών ασφάλειας. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την έλλειψη κατάρτισης των εργαζομένων και στρατηγικών ασφάλειας πληροφορικής. Το MECyS τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων μεταξύ των εργαζομένων μέσω συστηματικής επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχούς εκπαίδευσης.

Η συνεργατική προσπάθειά μας MECyS είναι ένα έργο Erasmus+ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεντρώνει εταίρους από την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ελβετία. Το ταξίδι μας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και θα συνεχίσει μέχρι τον Απρίλιο του 2025.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • 01Διαχείριση Έργων
  • 02Ιστορικό και Σχέδιο εκπαίδευσης
  • 03Εκπαιδευτικά Πρωτότυπα
  • 04Αξιοποίηση και Διάδοση
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Το MECyS στοχεύει στην ανάδειξη των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας μεταξύ του μη-Πληροφορικού προσωπικού σε μικρές επιχειρήσεις και οργανισμούς που διανύουν μια εποχή ψηφιακής μετασχηματισμού. Μέσω της παροχής εκπαιδευτικών πόρων, εργαλείων και μαθημάτων, το έργο μας προσπαθεί να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση, τη γνώση και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των πρακτικών προστασίας των δεδομένων και την υψηλότερη κατανόηση των κινδύνων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η αποστολή μας επεκτείνεται επίσης στην προώθηση της αποτελεσματικής πρακτικής προστασίας των δεδομένων σε μικρές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Παρέχουμε εργαλεία και προσεγγίσεις που διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια των δεδομένων και μειώνοντας τον κίνδυνο παραβάσεων. Η ενεργή συμμετοχή του στόχου - κοινού μας είναι κρίσιμη για την επιτυχία του MECyS.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της κατανόησης των μοναδικών αναγκών, προκλήσεων και απόψεων του στόχου μας κοινού. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα και οι παρεμβάσεις του έργου μας είναι πρακτικά, σχετικά και προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες του μη-Πληροφορικού προσωπικού σε μικρές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή του στόχου μας κοινού επιτρέπει τη συνδημιουργία πόρων εκπαίδευσης, εγγυώντας την πρακτικότητά τους, τη σχετικότητά τους και τη χρηστικότητά τους.