ΕΤΑΙΡΟΙ

Pädagogische Hochschule Freiburg (Συντονιστής)
Γερμανία

Το Pädagogische Hochschule Freiburg εξειδικεύεται στην εκπαίδευση εκπαιδευτών για τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Προσφέρει επιπλέον προγράμματα στον εκπαιδευτικό τομέα και επιπλέον διεξάγει έρευνα σχετικά με θέματα παιδείας.

ph-freiburg.de

ANEMO CQ
France

Anemo is a consulting firm and a training organisation created by social psychologists and neuroscientist interested in developing new insights and methods to facilitate cross-cultural communication by fostering cultural intelligence (CQ).

anemo.co

ANEMO CQ
Γαλλία

Η Anemo είναι μια συμβουλευτική εταιρεία και ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από κοινωνικούς ψυχολόγους και νευροεπιστήμονες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέες ιδέες και μεθόδους για τη διευκόλυνση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσω της προώθησης της πολιτιστικής νοημοσύνης (CQ).

anemo.co

Α.Β. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (LTD)
Κύπρος

Το Α.Β. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (LTD) είναι ένας οργανισμός που δεσμεύεται να προωθήσει την καινοτομία και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλους τους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, συνδυάζοντας διαχείριση, συμβουλευτική, κατάρτιση με τεχνολογικά εργαλεία και προηγμένες εφαρμογές.

ied.eu

ΕΤΑΙΡΟΙ
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Ελλάδα

Ο ΣΘΕΒ αποτελεί την καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας και του επιχειρηματικού κόσμου στη Θεσσαλία και αποτελεί επίσης έναν καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο, που συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών που ενισχύουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και όλη την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα.

sthev.gr

Association of Thessalian Enterprises and Industries
Greece

STHEV is the heart of the economic activity and business world in Thessaly and it also represents an established social partner, that resolutely contributes to the creation of favorable conditions which enhance business activities and all economic development in general.

sthev.gr

CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA SUR
Ισπανία

Το CESUR - Centro Superior de Formación Europa Sur είναι ένα ιδιωτικό κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και ένα κέντρο κατάρτισης για την απασχόληση. Ως κέντρο κατάρτισης, ο οργανισμός διαθέτει 2 επίπεδα κατάρτισης: ανώτερη δευτεροβάθμια (EQF 4) και τριτοβάθμια (EQF 5). Το CESUR είναι διαπιστευμένο από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας για την παροχή επίσημης κατάρτισης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και τα επαγγελματικά πιστοποιητικά (επίπεδα EQF 1, 2 και 3).

cesurformacion.com

Fachhochschule Nordwestschweiz
Ελβετία

Το FHNW είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών της Ελβετίας, που συμμετέχει ενεργά στη διδασκαλία, την έρευνα, τη συνεχή εκπαίδευση και την παροχή υπηρεσιών - τόσο καινοτόμων όσο και προσανατολισμένων στην πρακτική. Το ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών, η πρακτική ιδέα, η καινοτόμος, προσανατολισμένη στην εφαρμογή έρευνα και το παγκόσμιο δίκτυο καθιστούν το FHNW ένα διαφοροποιημένο και ελκυστικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, έναν περιζήτητο συνεργάτη στη βιομηχανία και έναν ελκυστικό εργοδότη στη βορειοδυτική Ελβετία.

fhnw.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz
Switzerland

FHNW is one of Switzerland’s leading universities of applied sciences and arts, actively involved in teaching, research, continuing education and service provision – both innovative and practice-oriented. Its broad range of degree programmes, hands-on concept, innovative, application-oriented research and global network make FHNW a diversified and appealing educational institution, a sought-after partner to industry and an attractive employer in northwestern Switzerland.

fhnw.ch