ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλη τη χρήση της ιστοσελίδας https://mecys.eu και όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από το Α.Β. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (LTD) (AB iED). Η Ιστοσελίδα προσφέρεται υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε, χωρίς τροποποιήσεις, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται εδώ και όλους τους άλλους λειτουργικούς κανόνες, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου του MECyS) και διαδικασίες που μπορεί να δημοσιεύονται κατά καιρούς στην παρούσα ιστοσελίδα από το εταιρικό σχήμα του έργου.


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.”

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

Όπως οι περισσότεροι διαχειριστές ιστοσελίδων, το MECyS συλλέγει πληροφορίες που δεν είναι αναγνωρίσιμες προσωπικά, όπως αυτές που τυπικά διατίθενται από τους περιηγητές ιστού και τους διακομιστές, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η γλώσσα προτίμησης, η πηγή αναφοράς και η ημερομηνία και ώρα κάθε αίτησης επισκέπτη. Ο σκοπός του MECyS στη συλλογή πληροφοριών που δεν είναι αναγνωρίσιμες προσωπικά είναι η καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης των επισκεπτών του MECyS στην ιστοσελίδα του, καθώς και η δημοσίευση αναφορών του έργου.

Συλλογή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες στον ιστότοπο του MECyS επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το MECyS με τρόπους που απαιτούν από το MECyS να συλλέγει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει το Α.Β. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (LTD) (χειριστής του ιστότοπου MECyS) εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στην πλατφόρμα να παρέχουν λεπτομέρειες, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email. Το MECyS συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου. Το MECyS δεν αποκαλύπτει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες εκτός από ό,τι περιγράφεται παρακάτω. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν την παροχή προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών, με τον επιφυλακτικό όρο ότι μπορεί να τους εμποδίσει από τη συμμετοχή σε κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία

Το AB iED μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο και για τη διάδοση αναφορών σχετικά με το έργο. Ωστόσο, το AB iED δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

Συμμορφωμένο με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)

Εάν έχετε υποψίες ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν χειρίζονται με κατάλληλο τρόπο ή υπάρχει παραβίαση των παραπάνω όρων, τότε σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αποστείλετε ένα email στο projects@ied.eu με το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας και τον λόγο της καταγγελίας για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).